Banco Pastor. Grupo Banco Popular (logotipo, lleva a la página de inicio)

¡Cóntenos a súa idea!

Préstamos, Préstamo Matrícula


Préstamo Matrícula

Un préstamo ao consumo sinxelo, para financiar os gastos de matrícula da túa universidade. Porque a túa formación é o máis importante.

Características

  • Importe máximo: 6.000 €
  • Prazo máximo: 12 meses
  • Tipo de xuro: 6%
  • Modalidade amortización: 12 cotas
  • Comisión de apertura: 1,50% mínimo 120,20 €
  • Gastos de estudo: 0,00%
  • Comisión de cancelación ou amortización parcial: 1% do importe reembolsado, se o período restante de duración é superior ao ano. 0,5% do importe reembolsado, se o período restante de duración non supera o ano.
  • TAE: 10,26%*

*TAE para operacións de 6.000 € a 1 ano, importe total debido 6.316,98 €. TAE calculadas sen carencia.

Verá todo o que podemos facer por ti

Se desexas máis información verbo deste produto, ou solicitar a súa contratación, achégate a calquera oficina de Banco Pastor.

Consulta outros produtos

Préstamo Matrícula Clic